Kaynak Perdeleri

KAYNAK PERDELERİ:

Kaynak çalışması sırasında kaynaktan çıkan kıvılcım ve sıçramalara karşı 400C’den 1300C ısıya kadar güvenle kullanılır.İstenilen ebatlar da imal edilebilir.Kenarlarındaki kapsüller sayesinde kolaylıkla asılabilir. 

KAYNAK BATTANİYESİ:

Kullanma yerine ve yapıldığı malzemeye bağlı olarak genellikle 600-1200 gr/m2 ağırlığında, 400-1000 °C ısıya dayanıklı kumaşlar kaynak battaniyesi olarak kullanılabilmektedir. Bu şekilde yanıcı yüzeylerde yangın oluşumunu önlediği gibi, kıvılcım ve çapakların yüksek ısı nedeniyle istenmeyen ve kalıcı izler bırakmasını da önlemiş olur. Kaynak battaniyesi, kaynak, taşlama, kesme ve alevle yapılan çalışmalarda kıvılcım, çapak ve alevin çevredeki malzemelere doğrudan temasını önleyerek, kıvılcım ve çapakların güvenli şekilde soğumasını sağlar.

Kaynak battaniyesi bu tür zararların önlenmesinde son derece pratik ve yararlı bir üründür. Yangınların çoğu kaynaklı, kıvılcımlı veya alev yardımı ile yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu tür çalışmalar malzemelere, ürünlere ve yüzeylere istenmeyen, telafisi yüksek maliyetli zararlar verebilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Makine ve ekipmanların korunmasında, çevrede bulunan insanların zarar görmemesine, etrafta bulunan yağ, yakıt ve benzeri maddelerin sıçrayıp yangın çıkarma ihtimalinin engellenmesi amacı ile kullanılmaktadır.